Leren

Jong Voka Zenne-Pajot benadert ‘leren’ niet in de klassieke, duffe aula’s en stoffige professoren – zin van het woord. Leren kan ook informeel, in de omgang met anderen en praktijkgericht. Alle activiteiten van Jong Voka Zenne-Pajot staan in het teken van ervaringsuitwisseling en het delen van kennis. Young potentials en jonge ondernemers vinden er een klankbord van gelijkgestemden met eenzelfde ambitie en zin voor initiatief.

Neem deel aan één van onze volgende activiteiten